Dimecres , 19 juny 2024

Servei d’Intermediació en Deute de l’Habitatge

Aquest mes de maig el Col·legi ha signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per posar en  funcionament un Servei d’Intermediació en Deute de l’Habitatge (SIDH), amb la finalitat de prestar un servei als ciutadans que es trobin amb dificultats de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals, així com prestar un assessorament i intermediació entre la part deutora i l’entitat financera.

El servei es realitzarà a l’edifici de Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de Manresa, situat a la Ctra. de Vic, i a la seu del Consell Comarcal del Bages, situat al Carrer Muralla de Sant Domènec, 24, els dimarts d’11 a 14 hores i de 15:30 a 17:30 hores.