Dissabte , 13 juliol 2024

Servei d’Orientació Jurídica – Torn d’Ofici

soj

El Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) és un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada que ofereixen els Col·legis d’Advocats de Catalunya amb la col·laboració del Departament de Justícia, per assessorar i orientar els ciutadans sobre temes jurídics.

El SOJ proporciona orientació jurídica als/a les ciutadans/es als quals se’ls hagi plantejat qualsevol qüestió relacionada amb l’àmbit de la justícia sobre afers judicials o extrajudicials, mitjançant un consell orientatiu, d’una durada aproximada d’entre deu i quinze minuts, sense redactar cap document ni tramitar cap assumpte. Informa sobre la viabilitat d’acudir als tribunals, tramita les sol·licituds d’assistència jurídica gratuïta, en cas que l’usuari/a necessiti professionals d’ofici o, si s’ escau, informa de l’existència de vies alternatives de resolució de conflictes on els usuaris es puguin dirigir.

El SOJ es presta a la delegació que l’ICAM té habilitada a l’edifici judicial de Manresa, els dimarts i dijous, de 10:00 a 13:15 h.

Per a més informació sobre com reservar visita amb el Servei d'Orientació Jurídica es poden posar en contacte amb aquest Col·legi al 93 872 15 63, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, de dilluns a dijous, i de 9 a 14 h els divendres, o bé assistir personalment al Col·legi d’Advocats, Carrer Sant Joan Bpta. La Salle, 4 3r.