Dissabte , 13 juliol 2024

Servei d’Intermediació en Deute de l’Habitatge

En el marc del conveni signat entre el Col·legi d'Advocats de Manresa i la Diputació de Barcelona s'ha posat en funcionament el Servei d'Intermediació en Deute de l'Habitatge.

La finalitat del SIDH és la de prestar un servei als ciutadans que es trobin amb dificultats de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals, així com prestar un assessorament i intermediació entre la part deutora i l'entitat financera, facilitant la comunicació entre ambdues parts.