Dilluns , 27 maig 2024

Formació

 

 

 

 • Curs d' especialització lletrada en Dret Estrangeria 2023 ico_pdf
 • Curs Mediació 2023-24ico_pdf
 • Curs en línia "Qüestions processals controvertides en dret immobiliari"ico_pdf
 • Curs En línia Dret Penal 2023 ico_pdf
 • Curs "Responsabilitat Patrimonial de l' Administració 2023 ico_pdf
 • Curs d'especialització lletrada en Violència de Gènere 2023 ico_pdf
 • Curs "Prescripció i Caducitat en els àmbits: Civil, Penal, Laboral, Fiscal, Administratiu i Deontològic" ico_pdf
 • Curs "Fiscalitat en herències: Successions, plusvàlua i donacions" ico_pdf
 • Curs "La Llei de la segona oportunitat en el torn d'ofici" ico_pdf
 • Curs d'especialització lletrada en jurisdicció de Menors 2022 - Mòdul Atenció a persones menors d'edat com a Víctimes de Violència ico_pdf
 • Curs d'especialització lletrada en la jurisdicció de Menors 2022 ico_pdf
 • Curs "La Defensa Jurídica de les persones amb discapacitat" ico_pdf
 • Curs sobre la reestructuració empresarial a la reforma concursal i els nous reptes professionals ico_pdf
 • Curs d' Especializació lletrada Dret Penitenciari 2022 ico_pdf
 • II Curs Prova Digital 2022 ico_pdf
 • Curs pràctic sobre "la protecció de dades per a despatxos professionals"ico_pdf
 • Curs d' especialització lletrada en violència de gènere 2021 ico_pdf
 • Curs pràctic sobre la prova digital ico_pdf
 • Curs d'especialització lletrada en dret penitenciari 2020 ico_pdf
 • Jornada sobre les darreres novetats jurisprudencials, IRPH, crèdit revolving i venciment anticipat del préstec personal ico_pdf
 • Jornada formativa de Consum ico_pdf
 • Conferència sobre les novetats en els arrendaments urbans: anàlisi del RDL 7/2019 ico_pdf
 • Conferència. Aspectes legals de la regulació de la tecnologia de registre distribuït i Blockchain ico_pdf
 • Curs de Mediació II. Comunicació no violenta ico_pdf
 • Curs de Mediació I. Més enllà de la Mediació, les pràctiques restauratives ico_pdf
 • Conferència sobre la Segona Oportunitat de les persones físiques: la seva aplicació pràctica ico_pdf
 • Jornada. La intervenció en el procés penal com a acusació particular. Detalls, cauteles i trampes mortals ico_pdf
 • Conferència. Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge ico_pdf
 • Jornada: Fintech (Financial Technology): Introducció d' urgència sobre alguns problemes jurídics actuals ico_pdf
 • Conferència sobre la Segona Oportunitat. Novetats legislatives i darrers criteris jurisprudencials ico_pdf
 • Conferència sobre l'acumulació jurídica de condemnes ico_pdf
 • Jornada sobre les darreres novetats del TS i del TJUE en matèria de consum: clàusula de venciment anticipat, la seva implicació en els procediments d'execució hipotecària, IRPH i prescripció dels efectes econòmics en les reclamacions de despeses ico_pdf
 • Curs d'especialització lletrada en estrangeria 2019 ico_pdf
 • La instrucció de comprovació de valors dels bens immobles ico_pdf
 • Taller de coordinació de parentalitat ico_pdf
 • Conferència sobe la nova Llei 5/2019 de contractes de crèdit immobiliari: Qüestions pràctiques. ico_pdf
 • Curs de Mediació en Dret Civil Privat i Mediació Familiar. ico_pdf
 • Conferència sobre Societats Mercantils. Separació de socis i sòcies per manca de distribució de dividends i drets dels administradors i administradores. ico_pdf
 • Conferència sobre les principals novetats de la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari ico_pdf
 • Jornada sobre l'accés dels lletrats i lletrades a les diligències policials bàsiques a comissaria i l ' Habeas Corpus ico_pdf
 • Conferència sobre el dret al dividend de socis i retribució d'administradors i administradores: novetats legals i jurisprudencials. ico_pdf
 • Jornada sobre incidències de les últimes reformes legals en el tractament de la sinistralitat viària ico_pdf
 • Conferència sobre la llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari ico_pdf
 • Conferència sobre la reforma del Codi Penal en matèria de seguretat vial ico_pdf
 • Conferència sobre les novetats del RDL 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer ico_pdf
 • Conferència sobre els eximents i atenuants de transtorn mental i drogoaddicció. Perspectiva jurídica i forense ico_pdf
 • Conferència sobe els mecanismes de la propietat en supòsits de desallotjament ico_pdf
 • L'impuls de la mediació, noves eines de mediació i la coordinació de parentalitat. ico_pdf
 • Taller de recursos informàtics per a l'advocacia ico_pdf
 • Seminari sobre el Concurs de persona física i el mecanisme de Segona Oportunitat ico_pdf
 • Conferència sobre la teoria general dels drets fonamentals en el contracte de treball ico_pdf
 • Seminari sobre principals novetats pràctiques em els procediments administratius d'estrangeria ico_pdf
 • Càpsula informativa sobre la sostracció internacional de menors ico_pdf
 • Taller pràctic MEDIANT LA MEDIACIÓ ico_pdf
 • Curs d'especialització lletrada en violència de gènere 2019ico_pdf
 • Conferència sobre el sistema per a la valoració dels danys i perjudicis de la Llei 35/0215 ico_pdf
 • Curs en dret civil Català: El Llibre VI del Codi Civil de Catalunyaico_pdf
 • Jornada sobre els problemes pràctics dels judicis de desnonament i desallotjaments d'okupes ico_pdf
 • Jornada sobre qüestions practiques i vies d'actuació de la Mediació en els conflictes personals ico_pdf
 • Conferencia sobre la conciliació, mediació i arbitratge al tribunal laboral de Catalunya ico_pdf
 • Conferència sobre la sentència del Tribunal Suprem, la Sala 3a. de 16 d'octubre de 2018. Anàlisi de la retroactivitat derivada del canvi jurisprudencial ico_pdf
 • Conferència sobre el dret (i el deure) al secret profesional. La seva protecció constitucional i convencional ico_pdf
 • Conferència sobre les conseqüències de l'entrada en vigor de la Llei 5/18 d' 11 de juny, en relació a la ocupació il·legal d' habitatges ico_pdf
 • Taula rodona sobre prova i mitjans electrònics: Prova 2.0 ico_pdf
 • Conferència sobre la jurisprudència laboral recent i rellevant ico_pdf
 • Conferència sobre les emocions en la mediació ico_pdf
 • Conferència sobre el sistema valoració de danys en els perjudicis causats en accidents de trànsit. Novetats i precaucions per a la seva aplicació.ico_pdf
 • Taller. Mediació on-line: T'hi apuntes?ico_pdf
 • Conferència: Hipoteca tranquil·litat; Nul·litat declarada per la STS del jutjat mercantil núm. 6 de Madrid en l'acció col·lectiva exercitada per l' Associació d' Usuaris Financers (ASUFIN)ico_pdf
 • Taula rodona sobre la segona oportunitat de les persones físiques ico_pdf
 • Conferència sobre l'aplicació del Reglament General de Protecció de Dades pels advocats/des ico_pdf
 • La mancomunitat, la comunitat i la judicialització dels seus conflictes /   Història interminable: Herència ico_pdf
 • Present i futur de la mediació: Visió des del Departament de Justícia / Dret col·laboratiu i altres instruments imaginatius per la resolució de conflictes. ico_pdf
 • Taller d'eines d'office 365 ico_pdf
 • Curs d'especialització lletrada en Dret Penitenciari 2018 ico_pdf
 • Conferència: STS Sala 3a de 9 de juliol sobre la Plusvàlua, i ara què? ico_pdf
 • Conferència sobre les conseqüències de l'entrada en vigor de la llei 5/18 d'11 de juny en relació a la ocupació il·legal d'habitatges ico_pdf
 • II Cicle de conferències sobre mediació ico_pdf
 • Conferencia sobre la ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ico_pdf
 • Jornada sobre la sentència de la "Manada": abús o agressió sexual? ico_pdf
 • Conferència sobre la llei de contractes del sector públic. Una lectura des de la perspectiva de l'exercici professional de l'advocacia ico_pdf
 • Jornada sobre maltractament animal ico_pdf
 • Discapacitat intel·lectual i drets humans. L'Advocacia Catalana al seu servei. ico_pdf
 • Quin professional de la mediació necessita la societat actual? ico_pdf
 • Pràctiques de mediació en arrendaments i herències ico_pdf
 • Particularitats de la mediació mercantil ico_pdf
 • Conferència: el nou reglament general de protecció de dades del 4 de maig de 2016 ico_pdf
 • El conflicte am la diversió: Mediació, Oci nocturn i Turisme ico_pdf
 • Jornada sobre aspectes civils en les sostraccions internacionals de menors ico_pdf
 • Conferència sobre la llei de contractes del sector públic ico_pdf
 • Conferència sobre el procediment de la llei de segona oportunitat ico_pdf
 • Curs d'especialització lletrada en la Jurisdicció de Menors ico_pdf
 • Introducció al nou dret d'obligacions i contractes del Codi Civil de Catalunya ico_pdf
 • Llenguatge i mediació ico_pdf
 • Jornada sobre qüestions pràctiques de dret Mercantil ico_pdf
 • Conferència sobre l'extinció del contracte de treball de les persones malaltes i discapaces ico_pdf
 • Jornada sobre la tasca de l'advocat/da en el blanqueig de capitals ico_pdf
 • Conferència: Luces y Sombras del IRPH: Análisi de la STS de 14 de diciembre de 2017 ico_pdf
 • Curs de Successions ico_pdf
 • I Cicle de Conferència sobre Mediació ico_pdf
 • Jornades sobre l'Arbitratge 2018 ico_pdf
 • Conferència sobre l'aplicació del nou reglament europeu de protecció de dades (UE) 2016/679 per part dels advocats i advocades ico_pdf
 • Curs OneDrive d'Office 365 ico_pdf
 • Taller de mediació en casos  de família internacional  ico_pdf
 • Mediació en consum.ico_pdf
 • Inauguració de les Jornades de Mediació 2019-2020. Una aproximació al futur de la mediació, la comunicació no violenta aplicada a la mediació.ico_pdf
 • Curs avançat de segona oportunitat.ico_pdf
 • Experiències de mediació de Manresa i Sabadell.ico_pdf
 • Comunicació no verbal i gestió de les emocions. ico_pdf
 • Otra mirada: La Justícia Restaurativa: Principios y prácticas. ico_pdf

* Per a més cursos podeu consultar el web de Formació  del Consell.