Dimecres , 19 juny 2024

Avís legal

IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE MANRESA (ICAM) té la seva seu al carrer St. Joan Bpta. de la Salle, 4-6 3r • 08241 Manresa i CIF núm Q0863005E.

La web de ICAM consta d’una part pública o extranet en la què s’aconsella i s’informa els usuaris sobre temes relacionats amb els serveis oferts per l’entitat.

La reproducció, còpia, ja sigui parcial o total, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els continguts i la informació d’aquesta pàgina web sense haver obtingut l’expressa autorització de ICAM és una infracció castigada per la legislació vigent.

ICAM es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l’accés, ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per ICAM, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web de ICAM pot ser visitada lliurement pels usuaris, excepte aquelles àrees reservades.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’Usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il•lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’Usuari.

ICAM rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per ICAM i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web.

ICAM queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.

ICAM no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per ICAM.

Política de privadesa

Amb la informació que li proporcionarem a continuació IL•LUSTRE COL•LEGI D’ADVOCATS DE MANRESA (ICAM) vol que vostè conegui quina és la política de privadesa aplicada pel que fa a les seves dades personals.

ICAM compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i totes les dades sota la nostra responsabilitat seran tractades d’acord amb les exigències legals, i es guardaran les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que en garanteixin la confidencialitat.

L’informem que les dades personals que ens faciliti seran incorporades a un fitxer, que està inscrit al Registre General de Protecció de Dades i del qual ICAM és responsable.

Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que el ICAM ofereix i que pretenem que siguin de la seva utilitat.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-se per escrit a ICAM, domiciliada en el St. Joan Bpta. de la Salle, 4-6 3r 08241 Manresa, indicant en el sobre: Política de Privadesa (LOPD), o mitjançant correu electrònic a icam@icam.net, indicant en l’assumpte: Política de Privadesa.