Divendres , 22 setembre 2023

Català a la Carta

Consulta els articles publicats pel Servei Lingüístic del Consell de l'Advocacia Catalana, sobre els aspectes lèxics i gramaticals que generen més errors en la redacció de documents jurídics i administratius.