Dilluns , 27 maig 2024
31046249 - close up of a ballot box and casting vote on white background

ELECCIONS PER A LA PROVISIÓ DELS CÀRRECS DE DEGÀ, DIPUTAT 1r, COMPTADOR, TRESORER I SECRETARI

El dia 23 de desembre, de 9:30 h a 14:00 h, es celebraran les eleccions col·legials per cobrir el càrrec de Secretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Manresa. Les candidatures presentades i proclamades per la Junta de Govern han estat:

CANDIDATURA 1:

Secretari: Maudili Prieto Posada.

CANDIDATURA 2:

Degà: Abel Pié Lacueva

Diputat 1r: Daniel Bacardit Fernàndez

Tresorera: Verònica Cuevas De La Parra

Comptadora: M. Assumpció Lleonart Sol

Secretària: Montserrat Pich Costa

Els càrrecs de Degà, Diputat 1r, Tresorer i Comptador no serán sotmesos a eleccions per haver-se presentat una única candidatura.