Dilluns , 17 juny 2024

PRESENTACIÓ SIRECOVI

SIRECOVI, és un sistema de registre, comunicació i alerta de casos de violència institucional a través d’internet, gestionat per l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona.

Amb aquest sistema, pioner a Europa, els maltractaments i les tortures es poden denunciar a la pàgina web de SIRECOVI i a partir d’aquí s’inicien un conjunt d’actuacions que inclouen la comunicació dels casos a entitats nacionals i internacionals de protecció dels drets humans.

SIRECOVI no substitueix en cap cas els mecanismes processals ni l’administració de justícia. Es tracta d’un mecanisme nou per tal de contribuir a evitar casos de violència exercida per part de funcionaris de l’estat o de vigilants privats que compleixin funcions de tipus públic.

SIRECOVI abasta casos de violència institucional en presons, comissaries, centres de menors, centres d’internament d’estrangers, així com determinades actuacions de les forces de seguretat en la via pública. L’equip de l’OSPDH, que té una trajectòria de més de quinze anys treballant en aquests àmbits, valora cada denúncia que arriba a SIRECOVI.

Per a més información consultar:  https://sirecovi.ub.edu/index.html#about

Comissió de Drets Humans de l'ICAManresa