Dijous , 30 maig 2024

FESTA DE LA LLUM 2018

Enguany el Col·legi d’Advocats de Manresa serà l’encarregat d’administrar la FESTA DE LA LLUM de Manresa. No cal que posem de manifest que aquesta designació ha suposat per a nosaltres un gran honor, alhora que una gran responsabilitat, per poder donar continuïtat a la brillant administració que han fet altres entitats.

La pluralitat d’administradors que ha tingut la nostra Festa de la Llum de Manresa, fa que el Col·legi d’Advocats pugui sumar dos nous elements que, creiem, som indicats per aportar-los, com són la Justícia i el Dret.

Com ja sabeu, la nostra entitat ja fa 135 anys que es va constituir. Amb la finalitat d’agrupar els advocats i donar servei, els advocats que hi havia a Manresa en aquella època van decidir crear un col·legi d’advocats, que en l’actualitat agrupa més 470 col·legiats. En l’actualitat, el Col·legi no només dóna servei als col·legiats, sinó que també dóna servei a la ciutadania, gestionant recursos públics com són els de la Justícia gratuïta, donant un servei de 24 hores al dia, 365 dies l’any, on una advocada o un advocat està de guàrdia, gestionant serveis en nom de l'Administració, vetllant perquè es respectin els drets humans.

Aquest esperit de servei a les persones, des de la justícia i des del dret, és el que ens va animar a acceptar el repte que ens va formular l’Associació de la Misteriosa Llum, i de convertir-nos en administradors de la Festa de la Llum de Manresa, agafant el relleu de la FUB i d’altres tantes entitats que, any a any, han ajudat a impulsar la Festa.

En el següent enllaç, podràs trobar tota la informació dels actes de la Festa de la Llum: http://www.festadelallum.cat/web