Dissabte , 13 juliol 2024

PRESA DE POSSESSIÓ DELS NOUS CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN

El nou Degà del Col·legi d'Advocats de Manresa David Casellas Roca, ha pres possessió del seu càrrec durant l'Assemblea General Ordinària celebrada el divendres 29 de gener, conjuntament amb la renovació parcial de la Junta de Govern, composada pels següents membres:

Degà: Il·lm.  Sr. David Casellas Roca

Diputat 1r: Il·ltre. Sr. Daniel Bacardit i Fernández

Diputada 2a: Il·ltre. Sra. Rosa M. Arderiu Huix

Diputada 3a: Il·ltre. Sra. Laia Corral Vilella

Diputat 4t: Il·ltre. Sr. Jaume Ballús i Pidemunt

Tresorer: Il·ltre. Sr. Eloi Alboquers Lupion

Comptadora: Il·ltre. Sra. Mercè Torras Palà

Bibliotecari: Il·ltre. Sr. Jaume Pich i Macià

Secretària: Il·ltre. Sra.  Montserrat Pich i Costa