Dissabte , 13 juliol 2024

CONSULTA PARTICIPATIVA SOBRE EL FUTUR NOM DEL COL·LEGI

La Junta de Govern d'aquest Col·legi ha emprès el procés de debat i reflexió, consulta i decisió sobre el possible canvi de nom de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa. El primer pas va ser l'organització d'un debat el dia 15 de setembre de 2021, que va tenir una bona participació i que va servir perquè tothom que volgués pogués exposar les seves idees al respecte.

Ara, el procés continua amb la celebració d'una consulta participativa, pel que es convoca a tot el cens col·legial d'exercents i no exercents de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa que es trobin d'alta a dia d'avui, a una consulta participativa presencial a celebrar el proper dia 29 d'octubre de 2021, de les 9,30 hores fins les 13,30 hores, a la seu del Col·legi.

Les opcions a escollir en la consulta participativa seran les següents:

Mantenir l'actual nom d'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa

Canviar l'actual nom d'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa i que passi a denominar-se:

- Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Manresa

- Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Manresa

- Il·lustre Col·legi d'Advocades i Advocats de Manresa

El resultat de la votació serà vinculant per a la Junta de Govern, que iniciarà el procés de reforma estatutària amb el nom que obtingui més vots en cas que sigui algun dels tres últims, o s'abstindrà d'iniciar-lo si l'opció més votada és la de conservar el nom actual.