Dissabte , 13 juliol 2024

RESULTAT DE LA CONSULTA PARTICIPATIVA SOBRE EL FUTUR NOM DEL COL·LEGI

Fruit del debat intern que molts Col·legis professionals han tingut els darrers temps a fi d’assegurar la inclusivitat de totes les persones que en formen part, i que cap d’elles es pugui sentir exclosa per raó del nom de la institució, la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Manresa ha volgut conèixer l’opinió dels seus col·legiats i col·legiades, i ha sotmès a consulta que el futur nom del Col·legi pogués ser unes de les següents opcions:

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Manresa

Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Manresa

Il·lustre Col·legi d’Advocades i Advocats de Manresa

Els advocats i advocades del Col·legi d’Advocats de Manresa han estat cridats a la consulta participativa sobre el futur nom del Col·legi, celebrada a la seu col·legial el dia 29 d’octubre de 2021, entre les 9,30 h. i les 13,30 hores.

Del recompte de vots que s’ha fet a l’acabar la consulta ha resultat escollida l’opció de mantenir l’actual nom del Col·legi:

  • Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa