Dissabte , 13 juliol 2024

RENOVACIÓ DEL COMITÈ EXECUTIU DEL GRUP DE L’ADVOCACIA JOVE DE MANRESA

El Grup de l'Advocacia Jove de Manresa renova el seu comitè executiu, que continuarà presidint l'advocada Sra. Pilar Ana Garcia Rius, donant continuïtat al projecte que sota la seva direcció es va iniciar l'any 2020, quan es va recuperar el grup,  incorporat a aquest Col·legi.

Els nous membres del Comitè Executiu són:

Secretari: Sr. Marc Gonzalo Miguelez.

Vocals:

Sr. Ramon Canet Camprubí.

Sra. Anna Fernández del Rivero Andreu.

Sr. Plinio Gómez Gibert.

Continuen sota els seus càrrecs:

Vicepresident: Sr. Daniel Martínez Mendez.

Tresorer: Sr. Josep M. Garcia Rius.

Vocals:

Sr. Gerard Palà Oliva.

Sra. Àfrica Rodríguez Escoda.