Dissabte , 13 juliol 2024

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’ADVOCACIA CATALANA SOBRE EL TORN D’OFICI

El Consell de l'Advocacia Catalana, en nom dels Col·legis de l'Advocacia Catalana i dels més de 40.000 advocats i advocades, fa pública la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'ADVOCACIA CATALANA EN DEFENSA D'UN TORN D'OFICI DE PRESTIGI I QUALITAT.

"El Consell de l’Advocacia Catalana, en nom dels Col·legis de l’Advocacia de Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa, Tortosa i Vic, i dels més de 40.000 advocats i advocades, DECLARA:

1. El Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) és avui la principal eina per garantir el dret de defensa de la població més vulnerable.

2. Malgrat ser un pilar fonamental per fer efectiu el dret constitucional d’accés a la justícia, els i les professionals adscrits als serveis de justícia gratuïta considerem que les administracions publiques no valoren la importància de la funció desenvolupada.

3. El Consell de l’Advocacia Catalana i els col·legis que en formen part sempre hem defensat, defensem i defensarem un Torn d’Ofici de prestigi i de qualitat.

4. Escoltem als companys i companyes que aquests dies ens estan traslladant les seves preocupacions i els agraïm la confiança que ens depositen com a interlocutors amb l’Administració, per la qual cosa els garantim que el Consell de l’Advocacia catalana, com sempre ha fet, reivindica i reivindicarà les millores necessàries per a que el servei es presti d’acord amb un sistema de retribucions ajustat a la importància i a la responsabilitat de la funció desenvolupada pels advocats i advocades en interès de la ciutadania.

5. Persistim en instar al Departament de Justícia perquè es comprometi amb la millora del Torn d’Ofici i a consensuar amb l’advocacia les mesures a adoptar per resoldre les mancances acumulades i equiparar el servei a les necessitats actuals. Apostem sempre pel diàleg i el consens com a millor via per a resoldre la problemàtica actual, convençuts que compartim la finalitatque és sumar per aconseguir un model de justícia gratuïta digne.

Barcelona, a 18 d’abril de 2023"