Dijous , 30 maig 2024

ANÀLISI DEL RDL 6/23. REFORMES PROCESSALS

La Comissió de Formació del Col·legi d'Advocats de Manresa organitza el proper dia 20 de març, a partir de les 18:30 hores, a la seu col·legial, una sessió formativa amb l’objectiu d’analitzar el RDL 6/2023, de 19 de desembre, pel qual s’han aprovat mesures urgents per l’execució del pla de recuperació, transformació i resiliència en matèria del servei públic de justícia.

Durant la mateixa es tractaran, tant des de la perspectiva de l’advocacia com dels òrgans judicials, assumptes com l'expedient judicial electrònic, el procediment telemàtic i actes de comunicació, l'acumulació d'accions i processos en l'àmbit del judici verbal, les principals modificacions en la regulació dels recursos, execució i processos especials o la reforma en matèria probatòria.

Participaran com a ponents:

Il·lma. Sra. Naiara Burgaña, Jutgessa del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 6 de Manresa.

Sra. Vivianna Grimaldos, LAJ del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 6 de Manresa.

Sra. Cristina Vallejo, Advocada experta en Dret civil i mercantil.