Divendres , 22 gener 2021

El Col·legi

Foto 002
Benvolgut/uda,

L’advocacia sempre ha intentat lluitar, des de la nostra posició, per la justícia, la pau i com no, el diàleg entre les persones. I precisament, el diàleg es fomenta, entre d’altres, amb la comunicació i informació.
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa també aprofita aquest mitjà de comunicació que ofereix internet i que la societat actual ja ha potenciat de forma extraordinària. És per això que la Junta de Govern d’aquest Col·legi segueix mantenint aquesta pàgina i aprofita per donar-vos la benvinguda.
En aquesta pàgina s’hi pot trobar dues parts ben diferenciades. Una primera part és oberta a tota la ciutadania i s’hi pot trobar aquella informació pràctica i necessària que fa referència a l’advocacia del nostre partit judicial de Manresa i el serveis que es donem, dels que en destaquem el SOJ (Servei d’Orientació Jurídica) i el SOM (Servei d’Orientació a la Mediació ), serveis utilitzats per la ciutadania i que precisament serveixen per fer palesa el nostre compromís com a Corporació de dret públic que és el Col·legi d’Advocats de Manresa. A banda, aprofitem per presentar-vos el CENTRE DE MEDIACIÓ que el Col·legi disposa i que està format i integrat per mediadors ben qualificats, els quals, a més, són advocats d’aquest Col·legi.
Una segona part d’aquesta pàgina deixa de ser pública i està únicament i exclusiva reservada als propis col·legiats, on podran trobar informació del Col·legi i accessos als serveis que el propi Col·legi disposa a favor seu. Pretén ser un portal de treball pels propis col·legiats.
Esperem que aquesta pàgina sigui una aportació més a aquesta societat de la informació que la tecnologia fa avançar dia a dia de forma extraordinària.
Molt cordialment,
Abel Pié Lacueva
Degà