Dimecres , 19 juny 2024

Informació per Col·legiar-se

Audience Listening To Presentation At Conference

Col·legiació com a exercent resident

Per a col·legiar-se a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa com a exercent resident, caldrà aportar la següent documentació:

 1. Instància sol·licitant l’alta a la Junta de Govern. (document lliure)
 2. Fotocòpia del D.N.I.
 3. Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat en dret i certificat d’aptitud professional per a l'accés a la professió.
 4. Certificat de penals.
 5. Partida de naixement (certificat o fotocòpia compulsada)
 6. 1 fotografia mida carnet.
 7. Inscripció a una de les següents opcions:
 1. Imprès de dades personals ico_pdf
 2. Imprès de nova incorporació al Consejo Descarrega
 3. Imprès de domiciliació bancària Descarrega
 4. Imprès de contractació de la pòlissa de responsabilitat civil Descarrega

Col·legiació com a no exercent resident

Per a col·legiar-se a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa com a no exercent, caldrà aportar la següent documentació:

 1. Instància sol·licitant l’alta adreçada a la Junta de Govern (document lliure)
 2. Fotocòpia del D.N.I.
 3. Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat en dret i certificat d’aptitud professional per a l'accés a la professió.
 4. Certificat de penals.
 5. Partida de naixement (certificat o fotocòpia compulsada)
 6. 1 fotografia mida carnet.
 7. Imprès de dades personals Descarrega
 8. Imprès de nova incorporació al Consejo Descarrega
 9. Imprès de domiciliació bancària Descarrega

Col·legiació com a exercent no resident

Per a col·legiar-se a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa com a exercent no resident, caldrà aportar la següent documentació:

 1. Instància sol·licitant l’alta adreçada a la Junta de Govern (document lliure)
 2. Fotocòpia del D.N.I.
 3. Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat en dret i certificat d’aptitud professional per a l'accés a la professió.
 4. Certificat de penals.
 5. 1 fotografia mida carnet.
 6. Inscripció a una de les següents opcions:
  • Alter Mútua dels Advocats de Catalunya (els impresos d’inscripció es poden recollir a la secretaria del Col·legi o descarregar des de la pàgina web d’Alter Mútua)
  • Mutualidad General de la Abogacía (els impresos d’inscripció es poden recollir a la secretaria del Col·legi o descarregar des de la pàgina web de la Mutualidad)
  • Règim Especial de Treballadors Autònoms (cal fotocòpia de l’afiliació al RETA)
  • Règim General de la Seguretat Social (cal fotocòpia del contracte laboral en el que consti la categoria d'advocat/advocada)
 7. Certificat de col·legiació del Col·legi de procedència.
 8. Imprès de dades personals Descarrega
 9. Imprès de nova incorporació al Consejo Descarrega
 10. Imprès de domiciliació bancària Descarrega
 11. Imprès de contractació de la pòlissa de responsabilitat civil Descarrega

Quotes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa (a 1 de gener de 2024)

Import de la col·legiació:

Col·legiació residents 437,23 €
Col·legiació antics col·legiats ICAM 371,64 €
Certificat de nova incorporació del Consejo com exercent 165,95 €
Certificat de nova incorporació del Consejo no exercent 101,58 €
Quota Consell 25 €

Quotes:

Tipus

Total anual Fracció a pagar cada 2 mesos
Exercents + 3 anys col·legiació 717,00 € 119,50 €
Exercents 1r any col·legiació 180,00 € 30,00 €
Exercents 2n any col·legiació 360,00 € 60,00 €
Exercents 3r any col·legiació 537,00 € 89,50 €
Exercents residents d’entre 67 i 75 anys 537,00 € 89,50 €
Exercents residents de més de 75 anys 180,00 € 30,00 €
Exercents no residents de menys de 67 anys 231,00 € 38,50 €
Exercents no residents de més de 67 anys 180,00 € 30,00 €
No exercents 144,50 € -


Responsabilitat civil 2024: 387,03
€ /any