ACCÉS A L'ÀREA PRIVADA 
  PRINCIPAL
  EL COL·LEGI
  COL·LEGIATS
  CIUTADANS
Notícies del Col·legi
Accedeix també des d'aquí al Calendari d'activitats del Col·legi i a les Circulars més recents.
Formació continuada
Accedeix a la informació sobre els cursos i les jornades organitzades pel Col·legi
Col·legiacions
Accedeix a informació sobre la documentació que es requereix per donar-se d’alta al Col·legi
BENVINGUT/DA
"Si fóssim amics no ens caldria la justícia;
si fóssim justos encara ens caldria l'amistat"
Aristòtil   
Biblioteca

Consulta el catàleg de llibres, CD-Rom i DVD de la biblioteca del Col·legi
Centre de Mediació

La mediació constitueix un servei que el Col·legi d’Advocats de Manresa ofereix al ciutadà per poder solucionar els seus conflictes a través d’una via alternativa a la judicial
Correu elect. gratuït Enllaç a Recursos Impresos col·legials Jutjats de guàrdia
Correu Recursos Impresos Jutjats
Accés al compte gratuït de correu electrònic per a col·legiats exercents i no exercents
Traductor on-line, Càl-cul d’interessos, Càlcul d’indemnitzacions, For-mularis, etc.
Descarrega’t o impri-meix els impresos col-legials d’ús més fre-qüent
Consulta el calendari dels Jutjats de guàrdia de Manresa dels anys 2006 i 2007
  St. Joan Bpta. de la Salle, 4-6 3r - 08241 Manresa
web creada per IURISTEL